Sad kad si spomenul škanjce ti si lovec? Od kad? Dej nam malo o tomu reči.
– Lovec sem ti ja, od kad sam za sebe znal sem po tem lovu bežal. Gango, Pepec Pušanec kaj je bil pri Slave Bruce, od mega tasta brat, oni su bili starci lovci. Onda sam ti ja to zavolel, išel sem ko klinec. Nosil sem zajce pa sam znal dojiti takav da su mi sve lače bile krvave. Pa sem dobil batine kad sam došel domom od matere. Opet je rekla – de god vrag nemre tebe pošele.
Kasnije sam najviše hodil z Lojzekom, z Vladum, z Videkom… Ali oni su morali slušati jer je njihova pokojna mati Draga išla na plac. Oni su tkali tepije i ređavinu. Vlado, Videk baš ni, Franc pokojni, svi tri brati. Janekini, pa od Igora otec.

Drago Štuban Metalac, Juraj Cvetnić Amerikajnkin, Vlado Matanović

Dej reci još malo o lovcima, kak si do puške došel?
– Kad sem z vojske došel išlo se meni mam v lov. Ali kak sam bil siromak mam su me drugač gledeli. Onda kad sam se oženil, još sam bil na Obreži, počel sem delati 1964.  i onda sem išel polagati lovački ispit. Ja i pokojnji Juriga Dragec. I taj je pokojni, pak nikoga ni. I kad si položil ispit trebala ti je dozvola za oružje. Ja dam molbu na policiju, Dragec Jurigin je dobil odma. Ja čekam, mojega nema. Pitam ja staroga Jurigu, de je moja? A ne znam, ovo-ono vrgla on sim-tam. I onda su mi ipak za dva mesece dali dozvolu, a meni je već pokojni Joso Kundić, od doktora Kundića otec, dal svoju pušku. On je kupil novu pušku, a meni je dal staru tanđaru. I veli, peneze buš dal kad buš imel. Već sam imel Darka i delal ižu i nije to lako bilo. Drugu pušku imam od pokojnoga Rude Đuraseka kaj se je tu od Kokotanof oženil. Od njega sem nabavil Hamerles 12 koja još pri mene. Onda sam za vreme rata nabavil karabin.

Juraj peče kotlovinu za lovce 1974. godine

I lovilo se sešta? Do kad si lovil?
– Do prije par let dok nisam išel na operaciju. Moram paziti ak oću još malo poživeti.

Još barem 20 let!
– Ki bi me vrag bavil.

Ti si bil u ekipe kad se delala streljanu u Mraclinu? Koja je to ekipa delala i kako su došli na tu ideju?
–  Tu je glavni bil pokojni Mladen Đuretić i onda od naših – Matanovići, ja, Vlahovec i Ramis – Franjo Štuban Klipin. Pa su onda su puno potegnuli Vlado Kir i Marijan Kokotanof. Mi smo to sami plaćali. Mika Esperantov pokojni nam je dal kvadre ke smo dole napravili temelje, jer to ti je bila rupa tam dole. Pokojni Mladen Đuretić je dole del armaturu i beton i samo je slagal kvadre. I zemlum smo sve zasipali i onda dalje zidali. Pokojni Češković nam je isto dal cigel. Fektali smo sekak. Onda, kad je došlo kraju i pokrov, Mladen Galeković nam je dal drevo za građu. Onda su Mladen Đuretić i Pelc koji se razme u tu građevinu to napravili, a mi smo bili pomoćna radna snaga. A Marijan Kokotanof je zel šindru na otplatu, a Đuretić je vodil evidenciju.

Izgradnja mraclinske streljane 2000. godine. Stoje: Juraj Cvetnić, Mladen Đuretić, Željko Galeković Benđo. Čuče: Zlatko Matanović, Ivan Đuretić, Darko Cvetnić

Jesi kad igral nogomet?
– Malo sem igral nogomet. Više sem gledel. Na igralištu Radnika de ti je sad tržnica. Tu je bilo prvo igralište Radnika. Kak su moji Baleni i Raukeri, to ti je bila jedna stativa,  a druga tam de ti je ono sad Osiguranje. Tak je stalo igralište. Naši su igrali turnir 1946. ili ’47, naš Mraclin. I tu smo ti se zmislili mi da idemo – pokojni Metalac, pokojni Lacko Štuban Laci, Ferko… A Metalac nas je pelal sekam, i na Šipkovinu i u Kurilovec peški na utakmicu. Igrom slučaja naši su taj put izvojevali finale. Finali su se igrali već je bila večer, a mi klinci sedimo tam v grabe, gledimo to, a Ivek Janeskin i ne znam teri je još bil, veli – a kaj sad zvami? U finalu je igrala vojska z erodroma, garnizona. I kad je utakmica bila gotova vele oni, mi vas vozimo domom, na oni pragi vojničkemi. To se droncalo. Lepo nas dovezli ravno pred našu cirkvu. A moja mati i tvoja strina Mara (Mladenova) nas iščeju –  a de su nam deca. A tam se pri Jovaču točilo od litre na dalje. Tam je bil Plavi podrum, tak se zval.

Jura dobiva priznanje za svoj rad od tadašnjeg predsjednika Franje Križanića Ferija

Jel’ bilo još negde Mraclinu da se tak točilo?
– Bilo je privat kolko očeš. I ma mati je točila. I bilo je samo rakije i vina i gotovo. Do pive nismo mogli jer je za to bila potrebna para. To su pili samo malo bolji. I to kad je bilo proščenje, ili kakva velika zabava u parku, nisu bile flaše nek flašlini drveni. Kad si popil pivu se ti je na nos išla van.

Znači nogomet nisi dugo igral?
– Malo, samo ke smo se natiravali, ali za nogometom sem hodil od 1947. do denišnjeg dana. Niti jedna veća akcija nije prešla bez mene. Pri Pepe sem delal, on je bil predsednik kluba – Pepa Katekin. Stara graba. Tu su penji bili ke ih je pokojni Ščrbo s traktorom vadil. To smo navažavali i delali to igralište. 1971. sem kupi traktor onda smo s ciglane leš vozili jer je sve bilo nisko i tonulo je. Dal nam je pokojni Slavek taj leš kaj je ostalo od peči. I onda ogradu. A ovo sad de su svlačione tu su bile štale. A cigel za te štale je od tam de ide autoput za Stari Gaj. Tu je zagrebačka ciglana 1950. godine doselila da budu selili ciglanu iz Črnomerca. Tu su već napravili temelje i par zgradi. Onda su odustali. a mi smo išli razbijat taj beton 1962. godine i metali u temelje od iži ke smo delali da se prišpara na betonu.Uglavnom nije bilo akcije u klubu, a da tebe nije bilo?
– Kad smo to napravili onda je Pepa još bi predsednik, a pokojni Cepin je bil oružar. Znala je biti velika trava, a on je jemput ostavil te kline koji su mrežu držali. Ak si došel s traktorskom kosilicom samo je zazvonilo i noži su sfrcali. Onda smo i ručno kosili, bilo nas je par, znam da je puno put bil i Zlatko Galeković Šera. Prije toga nismo ni kosili, konji su sve popasli. Prvi koji je došel je pobral, da izvineš, dreke od konjof. Kad se zagradilo onda je bilo gotovo. Kad smo delali novo igralište to ti je isto bilo. To je Mladen dal sve navoziti, to se je ravnalo. Mladen je rekel, ja bum daval najviše, a mi svi če smo bili penzioneri, smo isto davali koliko smo mogli, samo da se to napravi. Onda kad se već malo izravnalo onda smo išli brat kamenje prije setve. Bil je tu pokojni Števič Mamulin, Bebek, ja, Mladen… Onda se valalo i zalevalo sekak. Onda se išlo gradit. Stupe od čelika je nabavil Marko Krznarić i onda smo to pri Mladenu rezali. I onda je Matija Kolegin utovaril na kamion i na Jagodno u radionu. Imam negde doma zapisano, točno znam kuliko ih je. Jer sve i jednoga sam ja zboral s traktorom rupu. Ujutro je Marijan Vinetić došel k mene da to napravimo i da se popoldan more postavljati.

Jel’ se z Mraclina išlo u Goricu na zabave? De su bile zabave najbolje?
– U Mraclin su dolazili ze se sel na zabavu! Je, tu se dolazilo gore na Zgradu, jedino Buševec smo znali iti, ali to već posle kad sam z vojske došel. A Staročičani i Vukovinci, razmeš, to ti je sve tu dolazilo na zabave. Zabava je bila nedelu, u dve vure već su Cicibani došli i dekle. To ti je bila promenada do štreke i natrag. Denes nikoga ne vidiš nigde.

Prvi red: Drago Vrbanjac Kadir, Juraj Cvetnić Amerikajnkin, Stjepan Galeković Filček, Mladen Galeković Buševčičin; Drugi red: Drago Štuban Pafčerof, Antun Galeković Grof, Josip Kos Jantač, Vlado Cvetnić Beli Gangin

Jer su dekle isto dolazile z drugih sel?
– Malo, naše je bilo puno, pa su dečki zvana dolazili. Puno ih je otišlo zamuž.

A de si ti svoju ženu lovil, na zabave ili?
– Tam je počelo kad je dolazila rupca štampat. Malo škic levo-desno i idemo. Filček pokojni mi je bil glavni menadžer ili snobok

Jeste se brzo oženili?
– Nismo, počeli smo negde u proleće do drugog proleća.

Jesu roditelji kaj komentirali, njezini i tvoji?
– Nisu, ja sam rekel – ideš ti. Nemaš kaj puno misliti. Kak se na Sesvete kuril ogen onda je Filček najavil da k večere dolazimo po nju. Velim ja njemu – Števo, bu nas Lacko stiral; a on veli – ništa se ne boj, sve bu v redu. Seli za stol, pokojni tast donesel vina. I došlo je dobro poznanstvo i prijateljstvo i idemo. Od toga dana više nije bilo problema.

A de je bila svadba?
– Tam u črdaku kaj je raskopan. Ni na Zgrade. Nek, kad se već moj Tonča ženil onda je već bila svadba gore. Sviral je Navračić i njegov otec i ta klapa, znaš kakva to bila muzika. Majka! Nema tu! A ja i Filček smo na stolu tancali. I moj tast. A kad je svadba bila gotova žena je otišla doma, a mi dalje k Tomcu. Neki su išli na vlak delat ujutro, a mi smo išli žnjemi. Pri Mire Crnić. To je bilo 1962. godine.

Jurekova svadba: Vladimir Navračić, Ana Cvetnić rođ. Galeković Plavka, Juraj Cvetnić i Anka Navračić rođ. Cvetnić


Da se vrnemo na rat…
– A nismo ovo rekli, kak je bilo s Kozaki, a to sam štel od početka. Kad su Kozaki došli 1944. godine. Jašu ti oni, ja sam bil klinec, četri su došli k meni u onu hižu, mužani veliki. I četri konji ke su jahali, i mula ke im je nosila mitralez i municiju. Mi smo imali dve štale ke sem ja raskopal. Nutre je bilo samo seno. Tri su bili tudumi Rusi i jeden Ukrajinec, plavi dečko. Mene je del na jedno koleno, a na drugo Anku. Imala je leto i pol. I onda se Ukrajinec počel plakati da takvu malu curicu ima i on doma.

Tak je i pri Jančete isto bilo tih Kozakof. Bil je jen koji veli – Kad ja dođem s posla onda mene kći od tri godine zagrli – i odma bi se rasplakal.

– Pri Mudiče su imali poljske kuhinje gde se kuhalo za taj rajon. Onda sam ja znal dojti i već su me poznali i zvali Jurka, Jurka ajde na palačinke. A taj Ukrajinec, jer su sledovali marmeladu, razmeš, putra.. sve je k nam donesel. A ne daj Bože da bi neke zel ako ne bi pital. Tu te nema! Kad je bilo pri kraju da budu išli, on se ni mogel rastati. Jednom zgodom veli on ovak – Spremaju se tam oni iz one ulice budu ti došli po ćurke, budu ti sabirali, nekam to spremi. Jer mi smo imeli purane i kokoši. I onda nam je pomogel kokoši i loviti i nositi u štalu kaj smo zaprli. Isto tako, kak su imeli čelce po sele, i moj deda Janko je imel otraga kak je štala bila. Isto nas je taj Ukrajinac upozoril da budu došli, ali su ovi neke krivo okrenuli pa su se čele uzbunile i napale ih pa su pobegli i sve ostavili.  

nastavlja se…

Jura i veselo društvo na jednoj od brojnih fešti