Brojne su i duge veze Mraclina i potresom pogođenog kraja oko Siska i Petrinje. Stoga ne čudi da je poziv za pomoć stradalnicima odmah naišao na zdušni odaziv. No, šteta je velika i pomoć ne može biti jednokratna, što je naše mještane i udruge već potaklo na akciju. Kako bismo osigurali da ove inicijative idu usklađeno i pravovremeno Vijeće Mjesnog odbora potaklo je osnivanje Odbora za krizne situacije koji će raditi na tome da se prikupljena pomoć usmjeri tamo gdje će imati najveći učinak. Naravno, za to treba imati jasnu sliku s terena, tako da ćemo osnovne informacije glede prvih poteza Kriznog odbora objaviti sutra nakon 18 h.