Veliku pokaznu vježbu turopoljskih i velikogoričkih vatrogasaca jučer su organizirali vatrogasci s područja Župe Vukovina. Vježba je održana u večernjim satima kod Pilane Pukanić u Kučama. Mraclin su predstavljali Filip Križanić, Božidar Galeković, Josip Vukašinec i Josip Kasunić, te Zlatko Matanović i Mijo Cvetnić kao promatrači.

Foto: DVD Mraclin