Foto: Maja Mravec

Tekst: Dunja Brozović Rončević

U prostorijama Dučeca u ponedjeljak 12. veljače obavljeno je istraživanje mraclinskoga mjesnog govora prema upitniku projekta LinGeH (Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju) koju financira Hrvatska zaklada za znanost, a izvodi se pri Sveučilištu u Zadru. Cilj je projekta po ujednačenom upitniku istražiti oko 170 hrvatskih mjesnih govora za koje se potom izrađuju kratki opisi na svim jezičnim razinama. K tome cilj istraživanja jest koliko se govor promijenio od vremena kada su napravljena prva istraživanja. Anketu je vodila naša istaknuta jezikoslovka prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, voditeljica projekta LinGeH, a sudjelovao je i mag. Matija Mužek, doktorand na studiju Povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika pri Sveučilištu u Rijeci, koji kao kajkavolog za potrebe projekta piše opis mraclinskoga govora.

Govor Mraclina detaljno je početkom šezdesetih godina prošloga stoljeća istražio dr. sc. Antun Šojat, te je u opsežnoj raspravi opisao turopoljske govore. Osobito je zanimljivo da je jedan od glavnih kazivača dr. Šojatu 1962. g. bio Mladen Galeković, a danas je u ovome istraživanju sudjelovala njegova supruga Štefica Galeković koja nije ni bila svjesna da je njezin pokojni suprug sudjelovao u istraživanju dr. Šojata. Uz nju su u istraživanju sudjelovali i gđa Vesna Tafra te Juraj Cvetnić što je pridonijelo da je istraživanje vrlo uspješno provedeno te je snimljeno puno sati zvučnih zapisa mraclinskoga govora i njegova leksika.