U nedjelju 16. o.m. na rasporedu su lokalni izbori 2021. Uz poticaj građanima da iskoriste svoje demokratsko pravo, u privitku donosimo kandidacijske liste za MO Mraclin koje je prihvatilo i objavilo Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave.

MO-MRACLIN-2021