Danas je na programu Dana svetog Vida priča u organizaciji Društva žena „Anđela Lovreković” pod naslovom „Kak su rupci vezali kraj s krajem”. Tema govori o štampariji ženskih marama koja je sredinom ’50-ih godina prošlog stoljeća zapošljavala gotovo cijelo selo. Tkalo se platno za marame, obrubljivali su se gotovi, već odštampani rupci, a bila je i jedna velika grupa žena koja je svakodnevno te rupce prodavala na zagrebačkom Dolcu. U programu sudjeluju: Juraj Cvetnić zaposlenik štamparije i danas još jedini živi svjedok toga razdoblja, Božica Krznarić, Ratko Cvetnić i Vesna Tafra. Posebna programska točka bit će dokumentarni film Tvrtka Marasa, snimljen ovih dana u Mraclinu. U filmu o Mraclinu i štampariji govore Juraj Cvetnić, Ratko Cvetnić, Anamarija Soldo, Domagoj Orlić, Vesna Tafra i Ivana Đuretić. U glazbenom dijelu programa sudjeluje Ženska vokalna skupina KUD-a „Dučec”, a bit će upriličena i izložba fotografija i rubaca.

Program počinje u 20,30 sati, a održat će se na Zgradi.