U nedjelju, 7. travnja u Lovačkom domu u Velikoj Buni održana je 73. izvještajno izborna skupština Lovačkog društva ” Stari gaj” Mraclin. Uz usvajanje izvješća o radu u prošloj godini te donošenja planova za novo razdoblje, ova je skupština bila i izborna. Za predsjednika Lovačkog društva “Stari gaj” ponovno je izabran Goran Križanić Kir, na mandat od 4 godine. Za članove Izvršnog odbora izabrani su: Ana Bundalo, Mirko Brkić, Marko Kos, Jurica Kovačić, Igor Kolarec, Dragutin Kolarec, Goran Križanić, Stjepan Turčić, Kristijan Švrga

Član Društva Josip Roginić dobio je lovačko odlikovanje I. reda, a Nedjeljko Sovina lovačko odlikovanje II. reda za uspjehe postignute na unaprjeđenju lovstva.