Vrbovsko – Kulturno umjetničko druÅ”tvo Dučec proÅ”le je subote sudjelovalo na XV. bundevijadi u ovom gradiću u Primorsko-goranskoj županiji. Ujutro su članovi posjetili i proÅ”etali kanjonom Kamačnik, koji je poseban zaÅ”tićeni krajolik Gorskog kotara. Malena rječica Kamačnik se otprilike tri kilometra nakon izvora ulijeva u rijeku Dobru, a kroz cjelokupan kanjon prolaze mnogobrojni mostovi i putevi idealni za Å”etnje.

Tradicionalnu Bundevijadu već petnaestu godinu za redom organizira Turistička zajednica Grada Vrbovskog. Bundevijada je manifestacija zamiÅ”ljena kao izložba autohtono uzgojene hrane i običaja Gorskoga kotara. U bogatom dvodnevnom programu prikazani su običaji i baÅ”tina Vrbovskog i Gorskog kotara, bogata ugostiteljska ponuda, brojni izlagači predstavili su svoje proizvode, a kulturno umjetnička druÅ”tva i zborovi ponudili su bogat umjetnički program.

KUD Dučec veteranska je skupina predstavila starobosanskim kolom Glamoč, vokalna skupina izvela je tri domaće pjesme, dok je folklorna skupina izvela pjesme i plesove Međimurja. 

Foto: Vesna Tafra